Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Gabinet stomatologiczny

Paulina Zioło Gabinet Stomatologiczny

Adres: Wysiołek Luborzycki 180, Luborzyca

Godziny przyjęć

  • Pn-Czw 10:00 do 17:00
  • Piątek 17:00 do 20:00
Sobota i niedziela - nieczynne.

sposoby rejestracji:

telefoniczna, osobista

pobliskie miejscowości:

Kraków Kocmyrzów Sulechów Wysiółek Luborzycki Karniów Pietrzejowice

O nas

INFORMACJA DLA PACJENTÓW - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ CELEM UMÓWIENIA WIZYTY:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paulina Zioło, która jako lekarz dentysta prowadzi działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej pod firmą: Paulina Zioło Gabinet Stomatologiczny, nr REGON 122603221, nr NIP 6782925501 w Wysiołku Luborzyckim nr 180, 32-010 Luborzyca (nr tel. 607-213-752, 12 640 58 50, e-mail: paulinaziolo@interia.pl) wpisanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie (L-57) do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - numer księgi rejestrowej 000000152711 (niniejsza praktyka lekarska nie udziela się świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: -na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz -w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl/; e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe (w zakresie wskazanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania),
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Reklama
Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11058 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen